Μενού Κλείσιμο

Δικαιώματα

Πιστοποίηση


ΕΞΕΤΑΣΗ
Το Ίδρυμα Takis έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το καλλιτεχνικό έργο του γλύπτη, να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του έργου του και να συνεχίσει την κληρονομιά του στην παγκόσμια εικαστική σκηνή. Οι έλεγχοι αυθεντικότητας κατέχουν έναν μείζονος σημασίας ρόλο στη μελέτη σχετικά με τον καλλιτέχνη και έχουν σκοπό να αποκλείουν τις απομιμήσεις έργων και τις λάθος αποδόσεις. Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα είναι ο μοναδικός νόμιμος φορέας με δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας για όλα τα έργα του καλλιτέχνη (ΦΕΚ 733 Β’, ΦΕΚ 128Β’, ΦΕΚ 1279 Β’).

Οι ιδιοκτήτες των έργων που αποδίδονται στο γλύπτη Takis ενθαρρύνονται να καταχωρήσουν τα έργα τους στο αρχείο του Ιδρύματος.

Συντήρηση


ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Οι συντηρητές, οι ιδιοκτήτες έργων καθώς και οι διάφοροι πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί εμπορικού ή μη χαρακτήρα που ενδιαφέρονται να συμβουλευτούν το «Ίδρυμα Τάκις – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες» σχετικά με την κατάσταση ή τη συντήρηση ενός έργου που αποδίδεται στον καλλιτέχνη είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας με email στέλνοντας φωτογραφίες στο gro.noitadnuofsikatnull@tcatnoc που δείχνουν με σαφήνεια και καθαρά το έργο. Σας προτείνουμε να μας αναφέρετε την κατάσταση του έργου με λεπτομέρειες ή μια περιγραφή του. Είναι σημαντικό να εκτελείται κάθε αποκατάσταση κατά τρόπο που να διατηρεί την καλλιτεχνική ακεραιότητα του έργου.

Συνεπώς, το Ίδρυμα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση οποιασδήποτε προτεινόμενης αποκατάστασης των έργων τέχνης που αποδίδονται στον καλλιτέχνη Takis, ενώ παράλληλα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για το σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε αποκατάσταση πραγματοποιείται πρέπει να καταγραφεί και να εγκριθεί για λόγους πιστοποίησης. Οι συλλέκτες και τα ιδρύματα που επιθυμούν να αποκαταστήσουν το/τα έργο/έργα τους μπορούν να απευθυνθούν στο ίδρυμα με επίσημη αίτηση.