Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Εκπ. Προγράμματα – Ξεναγήσεις

Εκπ. Προγράμματα – Ξεναγήσεις

Το Ίδρυμα έχοντας ως σκοπό την έρευνα, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη, την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής και παγκόσμιας τέχνης και επιστήμης και πιο συγκεκριμένα την τέχνη του γλύπτη Takis, διοργανώνει και εκπονεί μια ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για παιδιά και οικογένειες, εφήβους, ηλικιωμένους, κοινοτικούς οργανισμούς, σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικούς που έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς αυτούς. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Σύντομο Βιογραφικό
Ειρήνη Περσίδου

Υλοποιήτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος ΤΑΚΙΣ-ΚΕΤΕ

Ιστορικός Τέχνης (BA Honours Degree in Art History & Information Systems- Oxford Brookes University) – Επιμελήτρια Εκθέσεων

Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα αισθητηριακής αγωγής για μικρά παιδιά και εκπαιδευτικά προγράμματα Ιστορίας Τέχνης και Πολιτισμού για μαθητές όλων των βαθμίδων σε σχολεία, ιδρύματα, μουσεία και πολιτιστικούς φορείς.