Μενού Κλείσιμο

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη


Το Ίδρυμα διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης αλλά και συγγράμματα σχετικά με τις επιστήμες και την τεχνολογία.

Στη βιβλιοθήκη επίσης συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κατάλογοι από τις ατομικές εκθέσεις του καλλιτέχνη από το 1954 μέχρι σήμερα, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των καταλόγων από τις συλλογικές εκθέσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Πρόκειται για έναν χώρο περισυλλογής και μελέτης, μια πόρτα ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εξερευνήσει τις μελέτες και την τέχνη του Τάκι, την ιστορία όλων των αρχαίων πολιτισμών που διέπουν το έργο του και τον εμπνέουν και ο οποίος σύντομα θα είναι ανοιχτός στο ευρύ κοινό, σε φοιτητές και σε ερευνητές.